Välkommen till Vemhån
Byn, som består av c:a 110 hushåll och c:a 250 fast boende personer, ligger vackert belägen efter Veman, som här bildar två sjöar - Övre och Nedre Håsjön. Vemhån är först i Sverige med vindkraft i fjällmiljö! Byn är omgiven av höga berg, sydliga utlöpare till den Skandinaviska fjällkedjan. Vemhån är en liten blomstrande by med många egna företagare, många pendlar till sina jobb inom turism, data, vård, m m. De yngre stannar kvar och bildar familj och tryggar återväxten för byn.
Välkomna att besöka vår trevliga by - Hjärtat i Härjedalen!

loading...

NYHETER - VAD ÄR PÅ GÅNG?

Info Vemhån

 Onsdagsboulen

Nu kör vi igång med boule igen
 Ons 7/2 kl 14.00
Ons 14/2 kl 14.00
Ons 21/2 kl 14.00 uthyrt
Ons 28/2 kl 14.00
på Bygdegården.

Hjärtligt Välkomna!

Bytutvecklingsplan Vemhån
Nu har vi presenterat Vemhåns byutvecklingsplan på Bygdegården. Den finns i några tryckta ex hos byalaget och här på Vemhåns hemsida. Byalaget fick ta emot 15000 kr för färdigställt arbete! Nu jobbar vi vidare med alla bra ideer alla goa bybor och intresserade.

Lokal utvecklingsplan Vemhån 2023.pdf
Vemhån mot framtiden lokal utvecklingsplan 1999.pdf

Mvh Anette Cederwall

 Stickkafé

Nu är stickkaféet igång och vi tog beslut om att fortsätta på tisdagar med början den 3/10, från kl 18:00 tills vi går hem. Medtag eget fika (viktigast) och något handarbete (går bra utan också...)
 
Välkomna!
Monica

Viktig info till bybor och fritidshusägare i Vemhån.
Nu har första samrådshandlingarna kommit på mejl till några berörda av torvbrytningen. Det innebär att vi har till den 11 okt på oss att yttra oss i frågan. ALLA som känner sig berörda av vad som händer med torven och sjön kan yttra sig. En kungörelse ska komma ut i TH om detta med. Känner du att du vill yttra dig men inte vet hur du ska uttrycka det så kommer hjälp om ca 2 veckor. Vi kommer att presentera en generellt hållen text man kan kopiera och skicka in på ett sätt och en adress vi också kommer att beskriva. Ju fler som yttrar sig desto bättre! Håll utkik här för närmare info.

Anette Cederwall

Yttra dig om situationen för Håsjöarna och för att stoppa torvbrytningen

Vi behöver DIN hjälp nu, för byn och för våra sjöar. Ska du göra en enda sak för byn så är det det här. Mycket står på spel. Peppa varandra, uppmana, påminn och hjälp varandra att få det det här gjort. VARJE yttrande är viktigt! 
Så här är det.
Som du kanske känner till så kommer HMAB skicka in en ansökan om förlängning av torvbrytningen i 25 år. Vi är många som motsätter oss detta och nu måste vi lämna in yttranden till HMAB:s miljökonsult Envigo före den 11 okt för att försöka stoppa ansökan och få stopp på torvbrytningen. 
Markägarna har redan lämnat in ett gemensamt yttrande, byalaget kommer att lämna in ett yttrande och alla privatpersoner som tycker om Vemhån kan lämna in yttranden. För dig som inte känner dig bekväm med att formulera ett eget yttrande har vi skrivit en text du kan kopiera in i ett dokument eller mejl och skicka in.
 
Så här skickar du in ditt yttrande:
 
Kopiera nedanstående text.
Avsluta med namn och datum samt om du är fastboende, fritidshusägare eller kanske bara besökare som uppskattar vår by och våra sjöar.
 
Mejla innan 11 okt till
 fanny.djerf@envigo.se
 
Du kan också skicka brev innan den 11 okt med detta yttrande till:
 
Envigo AB
Skolgatan 1
602 25 Norrköping
 

Text att kopiera och skicka in:
Före 1984 när torvbrytningen startade var Håsjöarna friska och man nyttjade dem för fiske, bad och rekreation.
Fisket skedde från båt, med nät och med olika handredskap. Det finns också vittnesmål från nu levande invånare att man dök efter flodpärlmusslor runt om i sjön.
Man badade på flera platser runt sjön, från fina sandstränder med sandbottnar.
Myrarna där det idag bryts torv gav skydd till sjöarna, tog emot, och höll, stora mängder vatten från skyfall och vårflod.
Redan 1990 kunde man konstatera i en undersökning gjord av LV Labb att stora mängder sediment och näring transporterats ut i sjöarna vilket fick till följd att bottenfaunan kraftigt förändrats. Innan 1990 hade sjöarna ingen problematisk sedimentstillväxt. Länsstyrelsen hänvisar också till flygfoton från 1978-1985 som visar att uppgrundningen startade efter 1985. Alltså efter torvbrytningen började.
En uppgrundning, som inte kan anses naturlig, startade, vilket också finns dokumenterat i en undersökning som bekostades av byborna och utfördes av Provab 2010. Där konstaterades också att hastigheten på sedimentstillväxten är 10 ggr högre i Håsjöarna än i andra jämförbara sjöar och endast kan förklaras av lokal påverkan. Många i byn vittnade tidigt om den här förändringen som av bybor tydligt kopplades till starten av torvbrytningen.
Våra sjöar påverkas idag i ännu större utsträckning av fjällturism, skogsbruk och global uppvärmning när det naturliga skyddet är borta på de sjönära myrarna Stormyren, Stackflon och Sickelmyren som tjänat som reningsverk.
Jag emotsätter mig torvbrytning på de tre myrarna Stackflon, Stormyren och Sickelmyren för att brytningen av torv medför att sediment och näringsämnen transporteras till våra sjöar och hotar både fiske, bottenfauna och rekreation för all framtid och för kommande generationer om vi inte stoppar det och påbörjar ett återställningsarbete.
Ditt Namn 
Datum 

Mvh Anette Cederwall

Bouletider!

Lördag kl 15.00
Onsdagar kl 14.00
 


Hjärtligt Välkomna!

Busklandet
Den 13 juni hade vi en städdag på Busklandet och uppslutningen var stor! Då gick också arbetet snabbt, bryggorna ligger i vattnet och inom kort får vi igång vår förbränningstoalett. Byalaget har köpt in flera bord med bänkar så fler kan ha med sig fika och mat och njuta hela dagen på vår fina badplats. Vi önskar alla besökare varmt välkomna!
Anette ordförande Vemhåns Byalag

Nu är flaggorna i byn uppsatta.

Stort tack till Svenne och Kent för uppsättningen.
 

Vemhåns Byalag

Pingstdansen i Vemhån 

 blev dundersuccé!

 
Bygdegårdsföreningen hade 375 inlösta under kvällen och stämningen var på topp. Mycket nostalgi luftades då många varit på dans här förr och kommer ihåg hur danserna var på 80- och 90-talet. Många kände igen den goa Vemhåstämningen och det känns ju särskilt kul! Besökarna var mellan 18 och drygt 80 år, något som byn också är känd för. Här umgås vi över alla gränser när det bjuds på trevligheter!
Arrangemanget gick så bra att vi hoppas kunna göra om det nästa pingst igen. Boka in datumet i din kalender!

 

Mvh Anette Cederwall

Stickkaféet i Vemhån
Vi närmast sörjande i stickkaféet vet, så nu tänkte jag informera er som funderar och kanske är lite sugna på att sticka till hösten! Vi har varit mellan 5-16 stickentusiaste under våren! Större uppslutning än jag kunde föreställa mig, tack för det! Nu har vi tagit ”sommarlov”, men drar igång igen i slutet på augusti. Info kommer här och ett anslag vid affären.
 

Monica Karlsson 

HMAB ansöker om förlängt tillstånd för torvbrytning i Vemhån.
Markägare har haft samråd med HMAB. Här kan du läsa vad som kom fram.
Samrådet ligger också på affären.

Vemhåträffen utökar nu vår service med Matkassar för avhämtning och hemkörning (Vemhån, Björnrike och Vemdalen).
Upphämtning av Matkasse på Vemhåträffen
Kostnad 29 kronor ihopplock - inget krav på varuvärde i Matkassen.

Hemkörning:
Minimivärde Matkasse för hemkörning är 500 kronor.
Pris för hemkörning:
Du handlar för 500-999 kronor + 79 kr.
Du handlar för 1000 kr och uppåt + 59 kr.
Kunder som önskar plocka upp Matkasse på Vemhåträffen eller få hemkörning sänder email minst en dag före till affären med information om vad som ska ingå i Matkassen.
Vemhåträffen email:
vemhatraffen@bahnhof.se
Vemhåträffen erbjuder basvaror plus mycket lokal producerat: bland annat Börtnan röding, charkprodukter från Siljans och Björks, Härjedalspizzan, sylt och bröd från Svenskt Mathantverk Lillhärdal.

Välkomna till vänliga Vemhåträffen

BYALAGET INFORMERAR
Vemhåns Byalag har nytt Swishnummer, där den som känner för att skänka ett bidrag till t.ex Busklandet, nya flaggor o.s.v kan använda.

 
Numret är 1232010023
 
Bidrag nu senast har inkommit från Tomas och Tommy Wåhlin, Lena Sundin, Ingemar Westfält.
Stort Tack!
 

Vemhåns Byalag

Medlemsskap i Vemhåns IK

Ett medlemskort kostar 50:- kr/person och år och de säljs av Kenneth Westfält som bor bredvid hockeyplan och elljusspåret. Man kan även swisha 50:- kr till  123 284 69 21 och märk då betalningen med medlemskort och ert namn så kan vi skriva ut ett kort till er.

NYHET
Nu kan du "betala" med Swish när du vill duscha eller tvätta!
Gå in på Vemhå-Träffen och be att få ett antal 5-kroner och betala med Swish till 1232846921 Vemhåns IK. 
Vemhåns IK

Större Torktumlare 12Kg
är nu installerat på tvättstugan, du behöver 5 kr mynt för att använda den.
2 x 5kr = 15min
3 x 5kr = 30min
5 x 5kr = 45min
6 x 5kr = 60min


Behöver du 5-kronor?
Gå in på Vemhå-Träffen och be att få ett antal 5-kroner och betala med Swish till 1232846921 Vemhåns IK. 

Här bokar du Tvättstugan

VEMHÅNS BADHUSFÖRENING UPA

50 års jubileum

Vemhåns kyrkklocka
och klockstapel.

Den 15  sept firade vi kyrkstapeln och kyrkklockan som fyllde 50 år.Evald Bodin gjorde ritningen till kyrkstapeln och byggnadsfirman Wivstrand från Östersund uppförde kyrkstapeln för en kostnad av 24.000 kronor.
Vi hade då en kvinnoklubb i Vemhån som började samla in pengar till en kyrkklocka genom enskilda gåvor,auktioner och kollekter.Kvinnorna saamlade in totalt 9.220 kronor som kyrkklockan kostade.Det känns bra att vi idag minnas och hedra som med små medel kunde åstadkomma något som vi än idag har stor glädje  och nytta av.
Jöns Dahlström var den förste som fattade det grova repet och ringde i klockan,men idag är den elektriskringning.
Följande finns inristat på kyrkklockan.
RING HELG EFTER VARDAGEENS MÖDA,KALLAD TILL TJÄNST ÅT GUD.
RING FRID ÖVER MINNET AV DÖDA,BÄR OM GUDS KÄRLEK BUD.
Författaren till texten var Ragnar Mellgren som var präst vid invigningen tillsammans med biskop Arne Palmkvist.
 

Judith

loading...
Vemhåns lag  Olivia och Marielle Bodin, Michaela Bäckström, Martin Wåhlin Kämpedal, Fredrik  Tjärnås och Erik Färnlund.
Vemhåns lag Olivia och Marielle Bodin, Michaela Bäckström, Martin Wåhlin Kämpedal, Fredrik Tjärnås och Erik Färnlund.

Vemhåns Bygdegårdsförening anordnade ett musikcafé torsdag 11/7 med Kingen och Staffan Bond Vestfält.
Drygt 80 personer kom och njöt i fulla drag till den svängiga och medryckande musiken.
Stort tack till alla som kom
Vemhåns Bygdegårdsförening

loading...

Bilder från Midsommar 2019 Vemhån

loading...

Ett enkelt sätt att ansluta sig till vårt fibernät!
Länk till  Z MARKET

bra att veta

HJÄRTSTARTARE
defibrillator
 hittar du i vår tvättstuga sationsvägen 7

här

Ni som hyr lokal eller saker av Bygdegården, kom ihåg att betala!
Sätt in pengar på bankgiro: 5611 - 4671.
Vemhåns Bygdegårdsförening

VEMHÅNS BLOMSTERFOND


Vemhåns småkyrkofond har upphört. Den har överförts till Vemhåns Bygdegård.

Det går bra att lämna gåvor i lådan eller använda Bygdegårdens bankgiro
5611-4671.

Det finns även möjlighet att sätta in direkt via telefon eller bankgiro på andra fonder själv t.ex:

Storsjögläntan
cancer och omvårdnadsfond
902-0025

Hjärt och Lungfonden 90 91 92-7

Grannsamverkan


Nu har Vemhån startat upp Grannsamverkan och drygt 30 stycken har gått med.

Skyltar har satts upp i bägge infarterna till byn
(tack Sam Asp).

Vill du gå med? Maila till
kenthgranbo@gmail.com epostadress och mobilnummer.


Vemhåns Byalag