KJW-automatic

Mitsubishi Värmepumpar Luft/Vatten, installationer, reparationer och underhållsservice. Försäljning av elmaterial - strömbrytare, uttag, LED-belysning m.m. Tillverkar automationsprodukter för industrin. 
web: www.KJW-automatic.com         epost: kjwedin@telia.com

ALERTA solenergi
 försäljning, montering av solfångare/solceller för uppvärmning av vatten och tillverkning av el.
www.alerta-solenergi.se


GPS
WGS84: N 62° 18.5224', E 14° 2.7126'
Decimal: 62.3087, 14.0452