Vemhåns lysningskäppar
År 1901, i december, rustades det till bröllop mellan Margareta Östling och Per Zakrisson och då började hon en tradition som har vandrat över 100 år här i Vemhån bland brudparen, lysningskäpparna.
Det var två käppar, en för mannen och en för kvinnan och i en bok skrev hon:
Efter gammal sed i Håns by hava varje par som uttagit lysning till äktenskap erhållit dessa käppar och skola samma överlämnas till nästa nytt par som lysnings kungjorts för. Skriv nu edra namn och gör en ”tuppa”, var rädd om dem och om de upphör att vandra så skola de på begäran inlämnas till Nordiska Museet i Stockholm till ett minne.
Dessa käppar vandrade sedan mellan brudparen i Vemhån och fram till år 1962 hade mer än 200 par skrivit sina namn i boken som följde med käpparna och de var överfulla med ”tuppor”. Kontakt med Nordiska Museet togs och Alla Helgons Dag 1962 var det dags för bröllop och Fil.Dr. Albert Eskeröd, förste intendent vid Nordiska Museets allmogeavdelning, kom med kameramän för att dokumentera överlämnandet av käpparna och samtidigt överlämna ett nytt par för att föra traditionen vidare.
År 2002 var käpparna från Nordiska Museet fulla av ”tuppor” och kontakt togs med
Fjällmuseet i Funäsdalen, om de skulle vara intresserade av att ta emot käpparna.De blev jätteglada och lovade att lämna två nya käppar i ”utbyte” för att föra traditionen vidare, så dessa käppar finns nu till beskådande på Fjällmuseet.