Vemhåns Byalag

Vemhåns Byalag har sitt verksamhetsområde i  byns närområde och har till ändamål att verka på ett opolitiskt sätt för byns bevarande och dess framtid.
Styrelsen ska bestå av en representant från Vemhåns Bygdegårdsförening, Vemhåns IK, Vemhåns Badhusförening upa, Vemhåns By Ekonomiska Förening, ordförande och 2 ledamöter som inte representerar någon förening.

Info från Byalaget:
Byalaget har sökt Bygdemedel för inköp av nya bryggor till Busklandet och till åkklippare, gräsklippare och trimmer men tyvärr fick Byalaget avslag på ansökan.
Byalaget